Toàn cảnh 360 căn hộ Aura City

Thứ Sáu, 20/10/2023

Ảnh chụp thực tế Aura City Ninh Thuận từ 360. Quý vị có thể thấy rõ hơn khi kéo chuột nhé. Aura City được bao quanh bởi hệ thống đường lớn giúp cho việc di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác được dễ dàng.  


Ảnh chụp thực tế Aura City Ninh Thuận từ 360. Quý vị có thể thấy rõ hơn khi kéo chuột nhé.
Aura City được bao quanh bởi hệ thống đường lớn giúp cho việc di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác được dễ dàng.
 
Hướng nhìn về TT Thành Phố
Hướng nhìn về TT Thành Phố


Hướng nhìn về Tháp Po Galong Garai
Hướng nhìn về Tháp Po Galong Garai


Hướng nhìn về sân bay Thành Sơn
Hướng nhìn về sân bay Thành Sơn


Hướng nhìn về Ga Tháp Chàm
Hướng nhìn về Ga Tháp Chàm
navigation