Những lý do khiến giá đất Ninh Thuận 2023 tăng cao

Chủ Nhật, 15/10/2023

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 để áp dụng trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2023, giá đất tại Ninh Thuận trở nên cao hơn do ứng dụng hệ số điều chỉnh theo từng nhóm đất, tuyến đường, và khu vực. Chi tiết như sau:

 1. Đất Nông Nghiệp:
  • Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Hệ số điều chỉnh là 1,3 (so với 1,1 năm 2022).
  • Thị trấn Phước Dân và thị trấn Khánh Hải: Hệ số điều chỉnh là 1,3.
  • Thị trấn Tân Sơn: Hệ số điều chỉnh là 1,2.
  • Các xã nông thôn: Hệ số điều chỉnh là 1,1.
 2. Đất Phi Nông Nghiệp – Đất Ở:
  • Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Hệ số điều chỉnh là 1,5 (so với 1,1 năm 2022).
  • Thị trấn Phước Dân, thị trấn Khánh Hải, thị trấn Tân Sơn: Hệ số điều chỉnh là 1,5.
  • Huyện Ninh Hải, Huyện Ninh Phước, Huyện Ninh Sơn, Huyện Thuận Nam, Huyện Thuận Bắc, Huyện Bác Ái: Hệ số điều chỉnh là 1,5 hoặc 1,4, 1,2 tùy vào địa bàn cụ thể.
  • Các xã trong huyện có hệ số điều chỉnh từ 1,2 đến 1,1.
 3. Đất Bãi Bồi Ven Sông và Biển:
  • Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào mục đích sử dụng cụ thể.
 4. Đất Bãi Bồi Dưới 20 Tỷ Đồng:
  • Áp dụng hệ số điều chỉnh để xác định giá khởi điểm đấu giá.
 5. Tuyến Đường Mới:
  • Áp dụng hệ số điều chỉnh tương ứng với các tuyến đường có sẵn trong Bảng giá đất quy định.

Sự điều chỉnh giá đất linh hoạt này nhằm phản ánh chính xác giá trị thị trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản của tỉnh Ninh Thuận.

navigation