Liên hệ

Liên hệ Aura City

THÔNG TIN

Nhà mẫu dự án Aura City Ninh Thuận:

Đường Bắc Ái, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sa Bàn Aura City Ninh Thuận

Đường Bắc Ái, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Hotline

0966 45 89 89

Liên hệ tư vấn Aura City Ninh Thuận

Điện thoại: 0947 35 89 89 - 0966 45 89 89.
Website: https://auracity.vn/

navigation