Đến năm 2030, Ninh Thuận sẽ có 12 đô thị

Thứ Tư, 15/11/2023

Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận vừa được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 địa phương này sẽ có 12 đô thị gồm 1 đô thị loại II, 4 đô thị loại IV, 7 đô thị loại V. Trong giai đoạn này, một số đơn vị hành chính cấp xã cũng sẽ được sắp … Read moreĐến năm 2030, Ninh Thuận sẽ có 12 đô thị

Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận vừa được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 địa phương này sẽ có 12 đô thị gồm 1 đô thị loại II, 4 đô thị loại IV, 7 đô thị loại V. Trong giai đoạn này, một số đơn vị hành chính cấp xã cũng sẽ được sắp xếp lại.

Ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, có nội dung về phương hướng phát triển hệ thống đô thị của tỉnh cũng như việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính.

Banr ddoof Quy hoạch Ninh Thuận đến 2030
Banr ddoof Quy hoạch Ninh Thuận đến 2030

Đến năm 2030, Ninh Thuận sẽ có những đô thị nào?

Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu để có có 12 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II là Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao của Tỉnh Ninh Thuận, là đô thị trung tâm của Tỉnh phát triển theo định hướng phát triển bền vững, xanh và thông minh.

Đây sẽ là thành phố du lịch thứ 5 của tiểu vùng du lịch phía Nam của vùng Nam Trung Bộ (04 đô thị du lịch hiện hữu gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết), là đô thị quan trọng trong tam giác phát triển du lịch Nha Trang – Đà Lạt – Phan Rang-Tháp Chàm.

Nghị quyết phát triển KT-XH Ninh Thuận 2030
Nghị quyết phát triển KT-XH Ninh Thuận 2030

Là đầu mối giao thông liên vùng, trung tâm giao lưu kinh tế với vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và miền Đông Nam bộ.

4 đô thị loại IV trong đó có 2 đô thị hiện hữu là Tân Sơn, Phước Dân và 2 đô thị mới gồm Phước Nam, Cà Ná (phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025).

7 đô thị loại V, trong đó có 1 đô thị hiện hữu Khánh Hải và 6 đô thị mới gồm Lợi Hải; Phước Đại; Thanh Hải (phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025) và Lâm Sơn, Vĩnh Hy, Sơn Hải.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, tỉnh Ninh Thuận phát triển 6 đô thị ven biển theo cấu trúc không gian đan xen, hỗn hợp đô thị – du lịch gồm Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná).

Quy hoạch Ninh Thuận đến 2030
Quy hoạch Ninh Thuận đến 2030

Những khu vực nào sẽ thuộc diện sắp xếp?

Theo quy hoạch, giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Ninh Thuận sẽ không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Đến giai đoạn 2026 – 2030, sẽ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định.

Với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 – 2025 sẽ không có đơn vị hành chính nông thôn cấp xã thành đơn vị hành chính nông thôn cùng cấp.

Nhưng sẽ có 3 đơn vị hành chính cấp phường thuộc diện sắp xếp là:

  1. Phường Kinh Dinh
  2. Phường Thanh Sơn
  3. Phường Mỹ Hương

thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Đồng thời có 2 phường Phủ Hà, Đài Sơn là đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính khi thực hiện phương án sắp xếp. Cụ thể đến năm 2025, sẽ thực hiện sáp nhập một phần diện tích Phường Đài Sơn vào Phường Thành Sơn và một phần Phường Đài Sơn vào Phường Phủ Hà.

Sáp nhập hoàn toàn Phường Kinh Dinh vào Phường Mỹ Hương. Sau khi sắp xếp tỉnh Ninh Thuận sẽ giảm 2 đơn vị hành chính cấp Phường.

Trong giai đoạn 2026 – 2030 sẽ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Theo tỉnh Ninh Thuận, nội dung sắp xếp đơn vị hành chính đề xuất nêu trên là phương án dự kiến. Việc sắp xếp đơn vị hành chính sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật.

Theo cafeland

navigation