Bất động sản Ninh Thuận hưởng lợi gì từ quy hoạch mới?

Chủ Nhật, 15/10/2023

Trong định hướng quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Thuận xác định Bất động sản là một trong 5 lĩnh vực quan trọng của tỉnh.

Thị Trường Bất Động Sản Ninh Thuận: Điều Chỉnh và Triển Vọng Tương Lai

Thị trường bất động sản tại tỉnh Ninh Thuận đang trải qua quá trình hình thành, với sự tập trung chủ yếu vào đất ở tại các khu đô thị, khu dân cư, căn hộ nhà ở xã hội, và căn hộ nghỉ dưỡng.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trở nên trầm lắng hơn và có ít biến động hơn. Nhiều dự án bất động sản đã phải điều chỉnh thời gian thực hiện, và nhu cầu đất nền giảm mạnh, không còn tình trạng “sốt đất” như trước đây.

Bất động sản Ninh Thuận
Bất động sản Ninh Thuận

Báo cáo thuyết minh về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 cho biết giao dịch bất động sản hàng năm còn thấp, chủ yếu là giao dịch đất nền và nhà ở. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh đã phát triển nhanh về số lượng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn yếu về năng lực hoạt động.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đã và đang xây dựng 3 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 1.492 căn hộ, trong đó có 2 dự án đã hoàn thành và 1 dự án đang triển khai thi công. Ngoài ra, còn có 3 dự án khu dân cư đã hoàn thành, 2 dự án khu đô thị đang được triển khai thi công, và 4 dự án khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tính đến năm 2025, Ninh Thuận dự kiến có tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 16 triệu m2, trong đó diện tích sàn nhà ở thương mại sẽ tăng thêm khoảng 704.368m2. Giai đoạn đến năm 2030, tỉnh phấn đấu phát triển tổng diện tích sàn nhà ở lên khoảng 21,5 triệu m2.

Đô thị mới Ninh Thuận
Đô thị mới Ninh Thuận

Để đạt được những mục tiêu này, Ninh Thuận cần nguồn vốn lớn, 29.026 tỷ đồng đến năm 2025 và 44.128 tỷ đồng đến năm 2030.

Từ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, chủ trương ưu tiên phát triển năm lĩnh vực quan trọng là năng lượng, du lịch chất lượng cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, và xây dựng, kinh doanh bất động sản. Với 225 dự án ưu tiên đầu tư, tỉnh Ninh Thuận hướng tới sự phát triển bền vững và đa ngành lĩnh vực.

navigation