6 đô thị ven biển Ninh Thuận sẽ được phát triển và hình thành

Chủ Nhật, 15/10/2023

Ninh Thuận sẽ phát triển, hình thành 6 đô thị ven biển và hình thành dải ven biển phát triển theo cấu trúc không gian đan xen hỗn hợp đô thị du lịch về phía Bắc và phía Nam của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam, vừa ký ban hành Kế hoạch số 1690/KH-UBND nhằm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời thực hiện Chương trình số 179-Ctr/TU và Chương trình hành động số 333-KH/BCSĐ. Kế hoạch này hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, biến Ninh Thuận thành tỉnh có thu nhập bình quân ở mức trung bình cao của cả nước, đồng thời là địa bàn phát triển năng động, bền vững, đặc biệt mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế biển.

Những giai đoạn phát triển và hình thành tại Ninh Thuận

Giai đoạn 2021 – 2030, Ninh Thuận đặt kế hoạch tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10,84%/năm, đạt tăng 3,65 lần so với năm 2020. Kinh tế số sẽ chiếm 30% GRDP, và GRDP bình quân đầu người mục tiêu là khoảng 200 triệu đồng/người/năm.

Đô thị mới Ninh Thuận
Đô thị mới Ninh Thuận

Để đảm bảo mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung vào việc phát triển hệ thống đô thị, đặc biệt là các đô thị ven biển. Sở Xây dựng sẽ chủ trì phát triển hệ thống đô thị với cơ sở hạ tầng hiện đại và bền vững, đồng thời tạo ra môi trường đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

6 đô thị ven biển Ninh Thuận sẽ được phát triển và hình thành

6 đô thị ven biển, bao gồm Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná, sẽ được hình thành để tạo nên dải ven biển phát triển. Đồng thời, mạng lưới đô thị sẽ liên kết mạnh mẽ với khu kinh tế ven biển, cụm công nghiệp, khu du lịch, và các khu chức năng, tạo ra một mạng lưới liên kết chặt chẽ trong tỉnh và liên kết với các địa phương trong tiểu vùng Nam Trung Bộ.

Bất động sản Ninh Thuận
Bất động sản Ninh Thuận

Trong kế hoạch, việc xây dựng thành phố thông minh Phan Rang – Tháp Chàm được đặc biệt nhấn mạnh, nhằm tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sở Giao thông vận tải sẽ đảm nhận vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và kết nối vùng và liên vùng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc Nam và tuyến đường sắt Tháp Chàm-Đà Lạt theo hình thức PPP.

Bổ sung vào quy hoạch Cảng hàng không quốc gia, cùng với việc đề xuất sân bay Thành Sơn và các dự án khác, Ninh Thuận rõ ràng đang định hình một tương lai mạnh mẽ và bền vững với sự kết nối chặt chẽ vùng và liên vùng.

navigation